செய்திகள்

இணைப்புக்கள்

உங்கள் அபிப்பிராயங்கள்

News Articles

லண்டனில் இசைக் கருவிகளின் அங்காடி:-

 

அதி அற்புதமான இசைக் கருவிகள் உற்பத்தியாளர்களிடம் இருந்து:-

லண்டனில் இசைக் கருவிகளின் அங்காடி - அதி அற்புதமான இசைக் கருவிகள் உற்பத்தியாளர்களிடம் இருந்து

உங்களுக்குத் தேவையான அனைத்துவித பாரம்பரிய இசைக் கருவிகளையும் பெற்றுக்கொள்ள நாடவேண்டிய ஒரே இடம்:


வீணை, கிட்டார், வயலின், மிருதங்கம், தபேலா என அத்தனை பாரம்பரிய இசைக் கருவிகளையும், இசை, நடனப் பயிற்சி, அரங்கேற்றம் போன்றவற்றுக்கான ஆடை, ஆபரணங்கள், புத்தகங்கள் போன்றவற்றையும் ஒரே இடத்தில் பெற்றுக்கொள்ளலாம்.

அழையுங்கள்

அலுவலக இலக்கம் - 00442085975233
கையடக்கத் தொலைபேசி - 00447769686764
இணைய முகவரி www.pooranimusic.com

அபிப்பிராயங்கள்
இதுவரை எத்தகைய அபிப்பிபிராயங்களும் பதியப்படவில்லை. முதல்நபராக பதிவு செய்யுங்கள்
அபிப்பிராயத்தை இணைக்க
பதிவு செய்த பாவனையாளர்கள் மட்டும் அபிப்பிராயம் இடலாம்.
 
 

 

 

 

 
.